Dopravním společnostem a servisům zajišťujeme pojištění
např. následujících rizik

 • Havarijní pojištění, včetně možnosti strojního pojištění, pojištění GAP (do plné hodnoty vozidla)
 • Povinné ručení
 • Asistenční služby
 • Pojištění léčebných výloh - speciální podmínky pro dopravní společnosti
 • Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele včetně eliminace článku 29 Úmluvy CMR (hrubá nedbalost)
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (včetně profesionálních řidičů)
 • CARGO pojištění (ALL RISKS)
 • Pojištění skladování zboží pro další klienty, majetkové i odpovědnostní
 • Pojištění ADR přeprav
 • Pojištění veškerého majetku

Další rizika, jejichž pojištění OK GROUP zajistí

 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Strojní pojištění
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění lodí, letadel
 • Pojištění zaměstnanců
  (tzv. zaměstnanecké programy)
 • a mnoho dalších

Zajistíme pojištění ze zahraničí

V případě nemožnosti pojištění rizika na tuzemském pojistném trhu zajistíme pojištění prostřednictvím zahraničních pojistitelů.
OK GROUP je členem mezinárodní aliance Trust Risk Control,
sdružující více než 200 pojišťovacích makléřů ze 178 zemí světa.

Poskytujeme službu likvidace pojistných událostí

 • Likvidace pojistných událostí je poskytována v rámci standardních služeb makléře
 • Administrace vyřizování pojistných událostí
  (sběr a kompletace podkladů, komunikace s pojistitelem, kontrola správnosti vyplaceného plnění, řešení případných reklamací)
 • Poradenství v souvislosti se vznikem škody
  • klient obdrží Manuál
   likvidace (návod jak standardně postupovat po vzniku škody)
  • telefonická podpora – likvidátor klientovi doporučí postup v konkrétním případě
 • Jednoduché hlášení pojistné události
  • nejčastěji telefonicky nebo prostřednictvím interní aplikace OKIS

Klientská aplikace OKIS

 • Systém usnadňující administrativu spojenou s pojištěním
 • Náhled na pojistné smlouvy, škody, přehledy pojištěných vozidel, přehled splátek, atd.
 • Možnost nahlásit škodu a nahrát k ní podklady
 • Administrace pojištění vozidel
  (přidání/odebrání vozidla z/do pojištění, změna rozsahu)
 • Klientům poskytujeme zdarma

Neustále v pohybu...
...Vaším směrem