Dopravním společnostem a servisům zajišťujeme pojištění
např. následujících rizik

 • Havarijní pojištění, včetně možnosti strojního pojištění, pojištění GAP (do plné hodnoty vozidla)
 • Povinné ručení
 • Asistenční služby
 • Pojištění léčebných výloh - speciální podmínky pro dopravní společnosti
 • Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele včetně eliminace článku 29 Úmluvy CMR (hrubá nedbalost)
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (včetně profesionálních řidičů)
 • CARGO pojištění (ALL RISKS)
 • Pojištění skladování zboží pro další klienty, majetkové i odpovědnostní
 • Pojištění ADR přeprav
 • Pojištění veškerého majetku

Další rizika, jejichž pojištění RESPECT zajistí

 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Strojní pojištění
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění lodí, letadel
 • Pojištění zaměstnanců
  (tzv. zaměstnanecké programy)
 • a mnoho dalších

Zajistíme pojištění ze zahraničí

V případě nemožnosti pojištění rizika na tuzemském pojistném trhu zajistíme pojištění prostřednictvím zahraničních pojistitelů.
RESPECT je členem mezinárodní makléřské sítě UNIBA, která sdružuje makléře ze 120 zemí světa.
Díky této spolupráci zajistíme servis na pěti kontinentech.

Poskytujeme službu likvidace pojistných událostí

 • Likvidace pojistných událostí je poskytována v rámci standardních služeb makléře
 • Administrace vyřizování pojistných událostí
  (sběr a kompletace podkladů, komunikace s pojistitelem, kontrola správnosti vyplaceného
 • plnění, řešení případných reklamací)
 • Poradenství v souvislosti se vznikem škody
  • klient obdrží Manuál likvidace (návod jak standardně postupovat po vzniku škody)
  • telefonická podpora – likvidátor klientovi doporučí postup v konkrétním případě
 • Jednoduché hlášení pojistné události
  • nejčastěji telefonicky nebo prostřednictvím aplikace RESPECT Online

Aplikace RESPECT Online

 • Systém usnadňující administrativu spojenou s pojištěním
 • Náhled na pojistné smlouvy, škody, přehledy pojištěných vozidel, přehled splátek, atd.
 • Možnost nahlásit škodu a nahrát k ní podklady
 • Administrace pojištění vozidel
  (přidání/odebrání vozidla z/do pojištění, změna rozsahu)
 • Klientům poskytujeme zdarma

Jednoduše se dá říci, že umíme každému „Ušít pojistnou ochranu na míru!“
Každý klient má jiné potřeby, podmínky, atd.
Proto je třeba vždy postupovat individuálně.